Telefon +36704333222 E-Mail info@nt-service.hu
  
Webhoszting ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

NT-Service Kft.



» Általános Szerződési Feltételek (Domain regisztráció és webhosting)
» Általános Szerződési Feltételek (Szerviz szolgáltatás)



Általános Szerződési Feltételek (Domain Regisztráció és Webhosting)


Az NT-Service Kft. Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön.

Hatályos: 2016.02.01

1. ÁSZF alanyai, szerződő felek


1.1 A Szolgáltató és az Előfizető

Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a NT-Service Kft.-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a szolgáltatási szerződést aláíró, vagy az online szerződéskötést választó előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető).

Szolgáltató: szolgáltató az a személy, aki az Előfizetővel megkötött szolgáltatási szerződés / online szerződés, valamint Szolgáltatási Keretszerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a szolgáltatást nyújtja.

Előfizető: előfizető az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés / online szerződés, valamint a Szolgáltatási Keretszerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a szolgáltatást igénybe veszi.

Előfizető lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a szolgáltatási szerződés, vagy az online szerződés érvényesen létrejött.


1.2 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: NT-Service Kft.
Székhelye: 1224 Budapest, Damjanich utca 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-901114
Adószám: 14374472-2-43
Bankszámlaszám: 11722003-20159663-00000000
Ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 70 633 4000
E-mail: info[kukac]nt-service.hu
Hivatalos weboldal: nt-service.hu


1.3 Előfizető adatai

Előfizető adatit az egyes szolgáltatások igénylésekor kitöltött és előfizető személyének megfelelően aláírt szolgáltatási szerződésben (továbbiakban megrendelőlap), vagy online szerződés kitöltésekor közli szolgáltatóval.


2. Az ÁSZF hatálya


Jelen ÁSZF kiterjed a szolgáltató minden internetes szolgáltatása, -különösen a webhoszting és domain név regisztrációs- szolgáltatás tárgyában megkötött szolgáltatási szerződésre (megrendelőlap) és online szerződésre. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.


3. A szolgáltatások


Szolgáltató a kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó kiszolgáló számítógépek és egyéb hardver eszközök segítségével webtárhely és egyéb -az internettel kapcsolatba hozható- háttérszolgáltatásokat biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető feltöltött adatait (weboldal, egyéb állományok stb) az Interneten közzéteszi és az adatokhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki.

3.1 Az előfizető által igénybevett szolgáltatások meghatározása

Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és azok időtartamát, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a megrendelőlap vagy online szerződés alapján határozzák meg.

3.2 A szolgáltatások részletes információi

Szolgáltató a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat (szolgáltatás tartalma, szolgáltatás rendelkezésre állása, domain nevek esetén a különböző regisztrációs időtartamok és árak stb) a hivatalos weboldalán teszi elérhetővé.

3.3 Szolgáltatások igénybevételének menete

3.3.1 Előfizető a titkosított https://nt-service.hu/megrendeles oldalon keresztül megadja adatait, amelyből szolgáltató rendszere előállítja a megrendelőlapot, melyet előfizető azonnal letölthet .pdf formátumban. Ennél a lépésnél szolgáltató a megadott adatokat tartalmazó .pdf fájlt ideiglenesen tárolja, előfizető adatait szolgáltató csak akor rögzíti, ha a megfelelően aláírt szolgáltatási szerződést e-mailben, vagy postai úton megkapta.

3.3.2 A letöltött és aláírt megrendelőlapot és annak esetleges csatolmányait előfizetőnek el kell juttatnia szolgáltatóhoz beszkennelve e-mailben a megrendeles[kukac]nt-service.hu e-mail címre, vagy postai úton szolgáltató székhelyére.

3.3.3 Szolgáltató a megrendelőlap beérkezésétől számított 1 munkanapon belül elindítja a szolgáltatást, amennyiben annak elindításához minden szükséges dokumentum megfelelően kitöltve, hibátlanul rendelkezésre áll, a szolgáltatás elindítását harmadik tényező nem befolyásolja, valamint előfizető a szolgáltatás díját szolgáltatónak kiállított díjbekérő vagy számla alapján megfizette. Díjbekérő esetén Szolgáltató a számlát a díjbekérő befizetése után állítja ki.

3.3.4 A szolgáltatás elindítása vagy elindításának sikertelensége esetén szolgáltató a megadott elérhetőségeken (telefonszám vagy e-mail) értesíti előfizetőt a szolgáltatás állapotáról. Amennyiben a szolgáltatás bekapcsolása sikeres, úgy átadja előfizetőnek annak használatbavételéhez szükséges adatokat (általában felhasználónevet és jelszót).


3.4 Szolgáltatások meghosszabbítása, lemondása, visszakapcsolása

3.4.1 Lejáró szolgáltatások esetén Szolgáltató az adott szolgáltatás lejáratát megelőző hónapban a szolgáltatás hosszabbításának díjáról díjbekérőt küld e-mailben. Előfizető kérheti a díjbekérőn szereplő Előfizetői és számlázási adatok módosítását, valamint a szolgáltatások módosítását is, különös tekintettel az esetleges csomagváltásokra. Előfizető a már nem igényelt szolgáltatásait is lemondhatja. Módosítás kérése esetén Szolgáltató az eredeti díjbekérőt törli, és az Előfizető kérésének megfelelően újat állít ki. Az esetleges módosításokra a díjbekérő fizetési határidejének lejárata előtt van lehetőség, de legkésőbb a díjbekérő törléséig, melyet szolgáltató legelőbb a fizetési határidő lejárata utáni nyolcadik napon végez el.

3.4.2 Szolgáltató a kiállított díjbekérő befizetése után e-mailben megküldi a számlát Előfizetőnek és gondoskodik a díjbekérőn megjelölt szolgáltatások meghosszabbításáról.

3.4.3 Amennyiben az adott szolgáltatás meghosszabbításra vonatkozó díjbekérő ellenértéke szolgáltatóhoz nem érkezik be, valamint Előfizető részéről Szolgáltató semmilyen visszajelzést nem kap, úgy szolgáltató a díjbekérő törlése után a díjbekérőn megjelölt hosszabbításra váró szolgáltatásokat lejárattal felmondja, valamint Előfizető tárolt adatait és beállításait a szolgáltatás lejáratával azonnal törölheti.

3.4.4 Szolgáltató rendszere a díjbekérő fizetési határidejének lejárta előtt 4 nappal e-mailt küld Előfizető részére, melyben tájékoztatja a bizonylat fizetési határidejének hamarosan bekövetkező lejáratáról és emlékezteti, hogy az esetleges módosításokat kérje Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ezután a díjbekérő fizetési határidejének lejárta utáni napon újra e-mailt küld Előfizető részére, melyben tájékoztatja a bizonylat fizetési határidejének lejáratáról és emlékezteti, hogy az esetleges módosításokat kérje Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint felhívja figyelmét arra, hogy visszajelzés hiányában a kérdéses díjbekérőt szolgáltató 8 nap múlva törölheti, és új bizonylat kiállítása esetén 1500 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számíthat fel.

3.4.5 Visszajelzés hiányában felmondott és lejárt szolgáltatások visszakapcsolását Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti, amennyiben az adott szolgáltatás visszaállítható (még nem került törlésre). A visszakapcsolást Szolgáltató a következő díjak megfizetése után végzi el: 1500 Ft + ÁFA adminisztrációs díj; az adott szolgáltatásra esetlegesen vonatkozó visszaállítási díj; a szolgáltatás díja. Miután a díjak megfizetésre kerültek Szolgáltató gondoskodik a szolgáltatások mihamarabbi visszaállításáról.

3.5 Szolgáltatás igénybevételének jogi feltételi

Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit.


4. Szolgáltatások korlátozása és szüneteltetése


4.1 Szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okok miatt

A Szolgáltatás szüneteltetésére az alábbi okok miatt kerülhet sor:

a) rendszeres karbantartás idején
b) Vis Maior esemény bekövetkezése miatt
c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terroristaelhárítás, kábítószer kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon.

Amennyiben a Szolgáltatás szüneteltetése Szolgáltató érdekkörében történik, avagy a szüneteltetés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető Szolgáltatási Díj megfizetésére nem köteles.

Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szüneteltetés meghaladja egy naptári hónapon belül a 48 órát, úgy Szolgáltató visszatéríti az egy hónapra eső Szolgáltatási Díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, amennyiben annak kiváltó oka Vis Maior esemény volt és ennek elhárítására Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtett, vagy Szolgáltató rendszeres karbantartása miatt került arra sor, vagy annak oka nem a Szolgáltató hálózatában felmerült szolgáltatási hiba volt.

A rendszeres karbantartás nem minősül a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatti szüneteltetésnek, így a vállalt rendelkezésre állási időt sem csökkenti.

Amennyiben az Előfizető ellen bármilyen jellegű internetes támadás indul, Szolgáltató korlátozhatja a támadás idejére az Előfizető által igénybevett szolgáltatásokat.

4.2 Korlátozás

Szolgáltató a Szolgáltatások korlátozására, illetve a Szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére az Előfizető postai úton, e-mailben vagy telefonon történő értesítése mellett az alábbi esetekben jogosult:

a) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló, Szolgáltató által írásban (postai levél útján az Előfizető postacímére avagy az Előfizető által megjelölt adminisztratív kapcsolattartó személy e-mail címére) megküldött felszólításban megjelölt – de legalább 8 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van;
b) Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi;
c) akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának működését, különös tekintettel a kéretlen SPAM levelek küldésére és egyéb, a netikettel ellentétes magatartással (pl. e-mail cím vagy hálózati cím hamisítás, stb);

Amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval több érvényes szolgáltatási szerződése van, avagy egy szolgáltatási szerződés keretén belül több szolgáltatást is igénybe vesz, és bármely szolgáltatási szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében a 4.2 a)-c) pontok valamelyikét megszegi, úgy Szolgáltató jogosult bármely tetszés szerinti Szolgáltatás korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás egyidejű korlátozására is.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, amennyiben tudomást szerez arról, hogy az Előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő hatóság vagy jogszabály ekként rendelkezik. A korlátozás Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti.



5. Előfizető jogai és kötelezettségei


5.1 A Szolgáltató értesítése adatváltozásról

Előfizető a szolgáltatási szerződésben / online szerződésben foglalt adatainak, így különösképpen számlázási címének, a kijelölt kapcsolattartó személyének és elérhetőségében beállott változásokról -különös tekintettel a kapcsolattartó e-mail címére- köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb a változás bekövetkezését követő 8 napon belül értesíteni. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelősséggel tartozik, valamint Szolgáltató jogosult Adminisztrációs díjat kiszabni, melynek mértéke 1500 Ft + ÁFA.

5.2 A Szolgáltatás használatának átengedése

Előfizető a Szolgáltatást harmadik személynek át nem adhatja. Annak hasznosításával saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé.

5.3 Teljesítési segéd igénybe vétele

Előfizető jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult bármely szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy jogosult a teljesítési segéd részére az Előfizető adatait átadni.

5.4 A Szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége

A Szolgáltatási Díj egyszeri díjból, rendszeres előfizetői díjból (Havi Díj, Éves Díj), valamint egyéb szolgáltatási díjból állhat.

Szolgáltató jogosult Előfizető részére díjbekérőt vagy számlát kiállítani és azt Előfizető részére postai vagy elektronikus úton eljuttatni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizető a Szolgáltató szolgáltatási díjról kiállított díjbekérőt vagy számláját kiegyenlítette, akkor a határozatlan idejű szolgáltatási szerződés Előfizető általi rendes felmondása esetén a hátralévő kiegyenlített időszakra eső Díjakat Előfizetőnek nem köteles visszafizetni.

Előfizető köteles a kiállított és elfogadott díjbekérő vagy számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat a bizonylaton feltüntetett fizetési határidőn belül megfizetni Szolgáltatónak, átutalással vagy pénztári befizetéssel a küldött bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámára.

Amennyiben Előfizető a szolgáltatási szerződésben meghatározott számlázási időszakra vonatkozóan a számlázással érintett tárgyhó 10. napjáig nem kapja kézhez Szolgáltató számláját, köteles azt Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni; ennek elmulasztása esetén Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Előfizető a díjbekérőt vagy számlát kézhez kapta. Szolgáltató Előfizető bejelentése alapján másolatot állít ki és juttat el Előfizetőnek. A díjbekérő vagy számla megfizetésének kötelezettségét és határidejét a kézhez vétel bejelentése vagy annak elmulasztása sem érinti.

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felszámolására.

A fizetési kötelezettség elmulasztása a számlán feltüntetett fizetési határidő napját követő napon lép életbe. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető a szolgáltatási szerződésben feltüntetett adatait harmadik személy megbízottjának átadni. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtásának érdekében jogosult ezt követően Előfizetővel szemben Szolgáltató nevében teljes körűen eljárni. Továbbá szolgáltató a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5.5 Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége

Amennyiben a szolgáltatási szerződés alapján Szolgáltató Előfizetővel szemben díjvisszatérítésre köteles és ezt nem lehet az Előfizető által igénybe vett egyéb Szolgáltatások díjából jóváírni, Szolgáltató az összeget az Előfizető által megadott bankszámlaszámra visszautalja.

5.6 Előfizető tájékoztatása

Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy részére Szolgáltató csakis saját vagy leányvállalatai szolgáltatásainak bővüléséről, változásairól, esetleges akcióiról e-mail vagy postai küldemény útján reklámanyagokat, tájékoztatókat és hírleveleket juttasson el.

5.7 Hálózati etikai szabályzat betartása

Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez szükséges azonosítójához, jelszavához illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy ezen azonosítók valamelyikét Előfizető engedélye nélkül illetéktelen személy használja, erről köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Előfizető a Szolgáltatási Azonosító használatáért teljes felelősséggel tartozik. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés alapján számára nyújtott szolgáltatások egy része vagy egésze információs társadalmi szolgáltatásnak minősülnek, ezért azokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek betartásával lehet igénybe venni.


6. Szolgáltató jogai, kötelezettségei


6.1 Szolgáltató szolgáltatásainak és ÁSZF módosításának joga

Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására úgy, hogy előfizetőit a módosítás életbelépésének időpontját 30 nappal megelőzően erről írásban értesíti (e-mail is elfogadott).

Szolgáltató jogosult termékpalettájának bármikori módosítására -beleértve a termékek árait is- úgy, hogy erről előfizetőit csak abban az esetben értesíti, amennyiben a módosítás előfizető megrendelt aktív szolgáltatásait érinti. Amennyiben utóbbi eset következik be úgy szolgáltató köteles a módosítást 30 nappal annak életbelépése előtt előfizetővel írásban tudatni (e-mail is elfogadott).

6.2 Ügyfélszolgálat

Szolgáltató az Előfizető igényeinek, panaszainak, nyilatkozatainak, bejelentéseinek intézésére telefonos ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat).

Szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálaton kívül e-mailben is elérhető ügyfélszolgálatot működtet az info[kukac]nt-service.hu e-mail címen.

A telefonos ügyfélszolgálat a +36 70 633 4000 telefonszámon munkanapokon 9-17 óráig fogadja az ügyfelek hívásait.

6.3 Hibabejelentés

Előfizető a Szolgáltatásban észlelt hibát az ügyfélszolgálaton jelentheti be.

6.4 A bejelentett hiba elhárítása

Szolgáltató a hiba elhárítását lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül, de az első bejelentés visszaigazolását követő legkésőbb 8 órán belül megkezdi. Szolgáltató a hiba elhárításának időpontjáról, a normálisnak tekinthető működés visszaállításáról és adott esetben a hiba okáról értesíti a hibát bejelentő Előfizetőt.

6.5 A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási szerződésben (megrendelőlap) vagy online szerződésben részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és szolgáltatási szerződésben / online szerződésben meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.

6.6 Szolgáltató karbantartási kötelezettsége

Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

A rendszeres karbantartás miatti szüneteltetésre vagy korlátozásra a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózati elemek és kiszolgáló eszközök karbantartása, cseréje vagy átalakítása és a kiszolgálókon futó szoftverfrissítés miatt kerülhet sor, amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre a szolgáltatás folyamatosságának fenntartására. Szolgáltató az érdekkörébe tartozó eszközök és hálózat rendszeres karbantartásának, illetve a kiszolgálókon futó szoftverfrissítés időpontjáról Előfizetőt a karbantartási munkákról legalább 7 nappal előzetesen e-mail útján értesíti.

A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.

6.7 A szolgáltatás működőképessége

Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.


7. Adatkezelés


7.1 Felelősség a tárolt, illetve átvitt adattartalomért

Szolgáltató az általa vagy hálózatának, eszközeinek igénybevételével továbbított közlést és adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során bármilyen személyes adat jut a tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé, kivéve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket valamint a bíróságot. A Szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető által a Szolgáltató hálózatán és eszközein átvitt és tárolt adatok tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben harmadik személy a tárolt vagy átvitt adatok tartalma miatt eljárást kezdeményez Szolgáltató ellen, úgy Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni az eljárás folyamán, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni és megtéríteni az eljárási költségeket, díjakat, ide értve az esetleges büntetéseket is.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

7.2 Adatbiztonság

Szolgáltató köteles Előfizető személyes adatait a mindenkori törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kezelni. Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát megteremteni és műszaki intézkedésekkel megakadályozni azt, hogy ezen adatokhoz illetéktelenek hozzáférhessenek.

Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizetőket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely megköveteli a hozzáférő személyek azonosítását és biztosítja, hogy a hozzáférő személyek csak a jogosultságaiknak megfelelő adatokhoz férhessenek hozzá.

Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, illetve a Szolgáltatási Díj számlázása céljából kezeli. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába került minden adatot és információt bizalmasan kezel. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli.


8. Az online szerződéskötés feltételei


Előfizető az ajánlatát az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásával, valamint a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. Az online űrlap kitöltése és elküldése a Szolgáltató részére a Ptk. 211. § szerinti ajánlattételnek minősül, amely ajánlathoz az előfizető kötve van. Az előfizető ajánlati kötöttsége megszűnik, amennyiben szolgáltató 5 (öt) munkanapon belül nem igazolja vissza az ajánlat megérkezését. Az ajánlat megérkezésének Szolgáltató általi visszaigazolása esetén előfizető ajánlati kötöttsége meghosszabbodik. Az online kötött szerződés nem minősül írásba foglaltnak, az online szerződést a Szolgáltató nem iktatja és az utóbb, önálló dokumentumként nem hozzáférhető. Szolgáltató az online űrlap kitöltését és elküldését követően az előfizető által megadott adatokat megvizsgálja és amennyiben az ajánlat elfogadható, úgy szolgáltató az igényelt szolgáltatást / szolgáltatásokat elindítja, amint a szolgáltatás díja szolgáltatóhoz kiállított díjbekérő alapján megérkezett. Az online szerződéskötés esetén az szolgáltatási szerződés a szolgáltatás Szolgáltató általi rendelkezésre állítással (bekapcsolással) jön létre és lép hatályba ráutaló magatartással. Az előfizető online ajánlatának elutasítását Szolgáltató az ajánlati kötöttség ideje alatt az előfizető által megadott elérhetőségeken (telefonon, faxon, levélben, e-mailben, sms-ben) közli előfizetővel, illetve ugyanígy jogosult a Szolgáltató az adatok kiegészítését vagy pontosítását kérni.

Szolgáltató a megkötött előfizetői szerződéseket elektronikus módon nyilvántartja, azokról kérésre előfizetőnek lehetőséget biztosít azok személyes megtekintésére az ügyfélszolgálatán. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződéskötési szándékától visszalép, akkor köteles a szolgáltató ebből fakadó valamennyi költségét - így különösen a fizetendő díjakat - teljes körűen egy összegben megtéríteni szolgáltatónak. Szolgáltató az online adatlapon feladott ajánlat regisztrációja után előfizetőt 5 (öt) munkanapon belül értesíti arról, hogy az ajánlatot nyilvántartásba vette. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megrendelőlap tartalmának az elküldést követő elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. internet böngészők) és az internet hálózat sajátosságai miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az online megrendelőlap sikeres nyilvántartásba vételéről Szolgáltató a visszaigazolás mellett az ügyfélszolgálatán is tájékoztatást nyújt.


9. Egyéb rendelkezések


9.1 A Szolgáltatási Keretszerződés a megrendelőlap vagy szolgáltatási szerződés Előfizető általi aláírásával, vagy az online szerződés kitöltésével jön létre.

9.2 A szolgáltatási szerződés / online szerződés rendes felmondási ideje mindkét fél részéről 30 nap.

9.3 A szolgáltatási szerződés / online szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető -a felmondási időt figyelembe véve- írásban felmondja (e-mail is elfogadott).

9.4 A szolgáltatási szerződés módosítása minden esetben írásban történik új megrendelőlap kitöltésével, vagy E-Mailben tett nyilatkozattal.

9.5 A szolgáltatási szerződés rendkívüli felmondásának mindkét fél részéről abban az esetben van helye, amennyiben valamely fél a szolgáltatási szerződést vagy a hozzá tartozó keretszerződést bizonyíthatóan súlyosan megszegte és a felmondás tényéről másik felet hitelt érdemlő módon megfelelően tájékoztatta.

9.6 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

9.7 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

9.8 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól viszont ezen események sem jelentenek mentességet.

9.9 A szolgáltatási szerződésben és a hozzá kapcsolódó keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.